Ideoloģija

Nacionālās Savienības "Taisnīgums" ideoloģiskās nostādnes. Tās atspoguļo arī manu skatījumu uz lietām.

Nacionālā Savienība TAISNĪGUMS iestājas:

Par nacionālu, latvisku latviešu valsti.
Pret multikulturālismu, internacionālismu un bezdzimtenes kosmopolītismu.

Par latviešu nacionālās identitātes aizsardzību.

Pret etniski un kulturāli svešu vai jebkuru uzspiestu imigrantu ieceļošanu un sveštautiešu uzkundzēšanos.

Par etniski un kulturāli viendabīgu valsti ar stabilu latviešu vairākumu.

Pret Latvijas pilsonības piešķiršanu latviešu tautai nelojāliem cilvēkiem un uzturēšanās atļauju tirdzniecību.

Par latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu.

Pret rusifikācijas turpināšanos.

Par patiesi neatkarīgu Latviju. 
Par abpusēji izdevīgu un godīgu sadarbību ar citām valstīm.
Pret Maskavas, Briseles un Vašingtonas globālistu diktātu.

Par tradicionālajām vērtībām un stiprām ģimenēm.

Pret perversiju un patoloģiju propagandu, agresīvo homoseksuālismu, feminismu un seksuālo visatļautību.

Par sabiedrību, kurā valda ideālisms, sabiedriskā aktivitāte latviešu solidaritāte

Pret egoismu, alkatību, apātiju, un vienpusēji materiālistisko domāšanu.

Par sociāli taisnīgu labklājības valsti.

Pret laupītājkapitālismu un internacionālo augļotāju kundzību.

Par cilvēka cienīgām algām, pensijām un progresīvo nodokļu sistēmu.

Pret sociālo nevienlīdzību, netaisnību un sistēmu, kas kalpo tikai bagātajiem.

Par Latvijas lata atjaunošanu.

Pret uzspiesto eiro valūtu.

Par drošu Latviju ar stipru armiju NATO ietvaros, vispārēju militāru apmācību un apbruņotu tautu.

Pret gļēvulību un noziedzīgi vieglprātīgu attieksmi valsts aizsardzības jautājumos.

Par reģionu attīstību un lauku atdzimšanu.

Pret varas un ekonomikas koncentrēšanos Rīgā.

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana